Latz <span class='i-container'>•</span> Piller <span class='i-container'>•</span> Trenner & Partner - Logo
Your tax accountant & auditor since 1999 in Dusseldorf Certificated quality management system
Latz <span class='i-container'>•</span> Piller <span class='i-container'>•</span> Trenner & Partner - Logo Latz Piller Trenner & Partner
Grafenberger Allee 125
40237 Düsseldorf
+49 (0) 211 / 17 93 14 - 0 Opening times: Mo - Th: 9am - 4pm
Fr: 9am - 1.30pm

Badanie sprawozdań finansowych

Badanie sprawozdań finansowych jest przez nas traktowane nie tylko jako obowiązek, lecz jako narzędzie sterowania przedsiębiorstwem. Jesteśmy partnerami małych i średnich przedsiębiorstw. Oprócz badania sprawozdań finansowych oferujemy doradztwo w zakresie zarządzania oraz organizacji przedsiębiorstw.

Czynności zastrzeżone dla zawodu biegłego rewidenta wykonywane są przez spółkę Piller ConsulTeam GmbH.

  • roczne sprawozdania finansowe wg. międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej (IFRS)
  • roczne i skonsolidowane sprawozdania finansowe
  • usługi konsultingowe w zakresie audytu
  • przegląd sprawozdań finansowych przez biegłego rewidenta
  • due diligence
  • badania specjalne
  • doradztwo ekonomiczne przedsiębiorstw
  • czynności arbitra i mediatora