Navigation überspringen Sitemap anzeigen

Partnerem do współpracy

Zastrzeżone zadania w zakresie audytu są realizowane przez zrzeszone z nami firmy audytorskie.

Latz Piller Trenner współpracuje w zakresie doradztwa prawnego i ubezpieczeń z siecią ekspercką Ratfinder GmbH kompetencyjną³, składającą się z centrów kompetencyjnych: podatków, prawa i ubezpieczeń.

Pytania dotyczące porad prawnych oraz spraw ubezpieczeniowych należy kierować do Ratfinder GmbHKompetenz³. W ten sposób Twoje zapytania zostaną przekazane naszym partnerom sieciowym, którzy udzielą Ci kompetentnych porad. W ten sposób naszym klientom przekazywane są zrównoważone i interdyscyplinarne zintegrowane koncepcje.

Ponieważ w Düsseldorfie mieszka duża liczba obywateli Japonii, mamy jako partnera do współpracy tzw. Japan Desk, którym zarządza para Kawasaki.

Polegamy głównie na rozwiązaniach programowych firmy DATEV eG.

Regularne wydarzenia informacyjne umożliwiają bezpośrednią wymianę poglądów ze wszystkimi naszymi ekspertami. Dowiedz się więcej na ratfinder.info.

Zum Seitenanfang