Navigation überspringen Sitemap anzeigen

Badanie sprawozdań finansowych

Badanie sprawozdań finansowych jest przez nas traktowane nie tylko jako obowiązek, lecz jako narzędzie sterowania przedsiębiorstwem. Jesteśmy partnerami małych i średnich przedsiębiorstw. Oprócz badania sprawozdań finansowych oferujemy doradztwo w zakresie zarządzania oraz organizacji przedsiębiorstw.

Czynności zastrzeżone dla zawodu biegłego rewidenta wykonywane są w ramach współpracy przez Piller ConsulTeam GmbH oraz WP ConsultTeam GmbH.

  • roczne sprawozdania finansowe wg. międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej (IFRS)
  • roczne i skonsolidowane sprawozdania finansowe
  • usługi konsultingowe w zakresie audytu
  • przegląd sprawozdań finansowych przez biegłego rewidenta
  • due diligence
  • badania specjalne
  • doradztwo ekonomiczne przedsiębiorstw
  • czynności arbitra i mediatora
Zum Seitenanfang