Latz <span class='i-container'>•</span> Piller <span class='i-container'>•</span> Trenner & Partner - Logo
Your tax accountant & auditor since 1999 in Dusseldorf Certificated quality management system
Latz <span class='i-container'>•</span> Piller <span class='i-container'>•</span> Trenner & Partner - Logo Latz Piller Trenner & Partner
Grafenberger Allee 125
40237 Düsseldorf
+49 (0) 211 / 17 93 14 - 0 Opening times: Mo - Th: 9am - 4pm
Fr: 9am - 1.30pm

Powiernictwo

Usługi powiernicze wynikają z zaufania, jakie powstaje między nami jako doradcami i naszymi klientami. Z praktycznej działalności gospodarczej obsługiwanych przez nas firm wynikły dla nas różnorodne pola działania, takie jak:

  • rada nadzorcza i ograny doradcze w przedsiębiorstwie
  • zarządzanie majątkiem
  • likwidacja
  • zakłady zagraniczne