Latz <span class='i-container'>•</span> Piller <span class='i-container'>•</span> Trenner & Partner - Logo
Your tax accountant & auditor since 1999 in Dusseldorf Certificated quality management system
Latz <span class='i-container'>•</span> Piller <span class='i-container'>•</span> Trenner & Partner - Logo Latz Piller Trenner & Partner
Grafenberger Allee 125
40237 Düsseldorf
+49 (0) 211 / 17 93 14 - 0 Opening times: Mo - Th: 9am - 4pm
Fr: 9am - 1.30pm

Polityka prywatności

Gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy Państwa dane wyłącznie w ramach przepisów prawa.

Niniejsze oświadczenie o ochronie danych dotyczy wyłącznie korzystania z oferowanych przez nas stron internetowych. Nie odnosi się to do stron internetowych innych usługodawców, do których odsyłają linki.

Korzystając z naszych stron internetowych, zachowują Państwo anonimowość do momentu podania nam dobrowolnie swoich danych osobowych.

Dane osobowe są gromadzone tylko wtedy, gdy jest to niezbędne do korzystania z usług oferowanych na stronie internetowej, a w szczególności ofert formalnych. Dane przekazane przez Państwa będą traktowane jako ściśle poufne.

Nie przekazujemy żadnych danych osobowych bez Państwa wyraźnej zgody, chyba że jesteśmy do tego prawnie zobowiązani. Chcielibyśmy jednak zwrócić uwagę, że przesyłanie danych w Internecie może zawsze prowadzić do sytuacji, w której osoby trzecie odnotowują lub fałszują Państwa dane.

Na Państwa życzenie udostępniamy Państwa przechowywane dane lub je usuwamy. Jeśli życzą sobie Państwo skorygować, usunąć lub sprawdzić dane, prosimy o przesłanie takiej informacji na adres podany w stopce redakcyjnej.

W ramach powiadamiania naszych klientów o nowościach produktowych itp. wysyłamy do Państwa e-maile tylko wtedy, gdy podczas rejestracji biuletynu podadzą nam Państwo swój adres e-mail.

Ta strona wykorzystuje interfejs API Google Maps lub Google Maps do wyświetlania map i wyznaczania kierunków jazdy. Google Maps jest obsługiwany przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Korzystając z tej strony, wyrażają Państwo zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych zbieranych automatycznie oraz danych wprowadzanych przez Google, jednego z jej przedstawicieli lub innych dostawców. Warunki korzystania z map Google można znaleźć w Warunkach korzystania z map Google.